Дяволски мост

За Ардинския Дяволски мост се тръгва по пътя за с. Дядовци (6 км). По каменна пътека се слиза до р. Арда. Живописното ждрело е удивително красиво място. Реката преминава под старинен мост. Дяволският мост е построен върху живописен тесен пролом през Османския период. През него е минавал път, свързващ района на днешния Пловдив, през прохода Маказа с Беломорието.

Моста е трисводест, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полукръгли сводчета за отчитане на водата.Срещу течението са дозирани вълноломи. По ръба на пътното платно е запазен каменен парапет с височина 12 см.Върху един от ключовите камъни на централния свод е открит гравиран малък хексагон, наричан " Печатът на Соломон".

Дяволският мост е част от античен път от 5 хилядолетие преди хр. използвани и през Средновековието.

Мостът е построен в началото на XV в. 1515-1518 г. от български майстор строител уста Димитър от с. Неделино.

Дължината му е 56 м, а широчината 3,5 м.Централният му свод е с височина 12 м.

С писмо № 630 на НПК от 24.01.1984 г. е обявен за паметник на културата.

 

КОНТАКТИ

Адрес:
6600 гр. Кърджали, България,
ул. "Калоян" № 2
Работно време:
понеделник - петък: 08.00 - 17.00ч.

(+359) 361 61101
(+359) 0882 284 175
(+359) 0887 496 780

Свържете се с нас